Trongårdsklubbens generalforsamling og jubilæum.


Generalforsamling i Trongårdsklubben

onsdag den 24. april 2024 kl. 11.30 i Vejby Forsamlingshus

 

Vi starter med generalforsamling, hvor deltagelse er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.


Når vi er færdige, vil der blive serveret mad og kaffe/te med kage.

Prisen for traktementet vil være 100.- kr. inkl. drikkevarer


Tilmelding til mad efter generalforsamlingen sker ved at indbetale 100,- kr. på mobilepay 32797 senest 17. april. Skriv venligst navn/navne på deltager i beskedfeltet.

 

Dagsorden i følge vores vedtægter
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Beretning fra aktivitetslederne
4. Regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
- Rådet foreslår at bibeholde kontingentet til 150,- kr.
6. Indkomne forslag sendes til Formand John Gredal john@gredal.dk
Forslag skal være rådet i hænde senest den 17. april
7. Valg af rådsmedlemmer, suppleanter og revisor
8. Eventuelt


På valg er John, Jørn, Werner.
John, Jørn, Werner er villige til genvalg.
Valg af suppleanter: Hans, Finn (begge er villige til genvalg)
Valg af 1 suppleant.
Valg af revisor: Kirsten Schjønning (er villig til genvalg)